aktualizace: 15.4.2012
Nacházíte se: > úvod> Caring-poradenská a školící agentura > Bezpečnostní poradce DGSA - ADR

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE DGSA-ADR:

Proč mít bezpečnostního poradce ADR?

Každý podnik který provádí silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace - balení, nakládku, plnění nebo vykládku nebezpečných věcí musí jmenovat bezpečnostního poradce na základě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sbírky mezinárodních smluv doplněné sdělením č. 65/2003 Sb.m.s., kterým se vyhlašují změny a doplňky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Dále je tato povinnost jmenování bezpečnostního poradce ADR zakotvena v zákoně č. 111/1994 Sb, o silniční přepravě ve znění pozdějších předpisu,zejména Zákona č. 175/2002 Sb., V zákoně o silniční přepravě jsou mj.stanoveny pokuty za nedodržování dohody ADR až do výše 1 milión Kč.

Agentura CARING nabízí možnost externě jmenovat ve Vaší firmě do funkce bezpečnostního poradce ADR-DGSA právě nás a společně pak plnit povinnosti dané předpisy tuto oblast upravující zejména pak:

  • Provedení vstupního auditu a zjištění skutečného stavu.
  • Předložení návrhu opatření, vypracování směrnic, pokynů.
  • Zpracování pokynů pro případ nehody.
  • Zpracování vzorů nákladních listů.
  • Zpracování roční závěrečné zprávy.
  • Zpracování zpráv o mimořádných událostech.
  • Zpracování plánů školení odborného personálu a řidičů.
  • Školení osob zůčastněných na přepravě, nakládce, manipulaci a vykládce nebezpečných látek.
  • Zpracování plánů periodických kontrol technologií a vozidel.
  • Poradenský a informační servis

reklama

kliknout na obrázek

reklama

kliknout na obrázek